Kadrioru Staadion
 
otsi
Kodukord
KADRIORU STAADIONI SISEKORRA EESKIRI

1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel. Võistluste ning treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse staadioni administratsiooniga.

2. Staadioni administratsioonil on õigus peaareen ja/või harjutusväljakud vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult treeninguteks ja võistlusteks sulgeda.

3. Reeglina tohib riietusruumi siseneda 15 minutit enne treeningu algust ning riietusruumi peab vabastama 15 minutit peale treeningu lõppu.

4. Treener või treeningugrupi vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena olles veendunud:
        * et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud
        * valgustus välja lülitatud
        * veekraanid suletud
        * riietusruumi võti tagastatud valvelauda

5. Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener ja/või üritust korraldav organisatsioon.
        * inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule
        * treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks
        * treeningu lõppedes korrastada võistluspaigad
        * tagastada heitevahendid jm inventar lattu
        * rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt

6. Kõik staadionil toimuvad treeningtunnid ja võistlused registreeritakse treeneri või vastutava isiku poolt vastavas žurnaalis, mis asub valvetöötaja juures.

7. Staadionil ei ole lubatud
        * treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta
        * viibida kõrvalistel isikutel võistlus- ning treeningpaikades ja riietusruumides
        * siseruumides naelkingades liikumine
        * pallidega soojenduse tegemine ja pallimäng siseruumides
        * viibida treening- ning võistluspaikades üleriietes ja tänavajalatsites
        * jooksutõkete kasutamine jalgpalliväravatena
        * heite- ja tõukevahendite kasutamine selliselt, et nad vigastavad rajakatet
        * riietusruumi uste võtmete kaasavõtmine treeningpaikadesse

8. Lubatud on kasutada naelkingi naelte pikkusega kuni 9 mm, odaviskes ja kõrgushüppes kuni 12 mm. Naelte maksimaalseks läbimõõduks tohib olla 4 mm.

9. Lukustamata riietusruumidesse jäetud asjade eest staadioni administratsioon ei vastuta.

10. Käitumisreeglid staadionil:
* staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest
* staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid), pürotehnilisi vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke, lipuvardaid. 
* staadionile ei ole lubatud siseneda jalgratastega, rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning koerte jm koduloomadega
* staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes vm droogide mõju all
* staadionil ei ole lubatud suitsetamine tribüünidel, tualettides ja siseruumides, v.a. selleks spetsiaalselt ette nähtud ja vastavalt märgistatud kohtades
* staadionil on igasuguste esemete loopimine keelatud
* staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningpaikades
* staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda

11. Iga staadioni kasutaja ja külastaja kohuseks on täita staadioni  kodukorda ning staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.

KADRIORU STAADIONI KÜLASTAJA MEELESPEA

1. Staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest.

2. Staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningpaikades.

3. Staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.

4. Staadionile on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke, lipuvardaid.

5. Staadionile ei ole lubatud siseneda jalgratastega, rulluiskudega jm sarnaste vahenditega ning koerte vm koduloomadega.

6. Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes vm droogide mõju all.

7. Staadionil ei ole lubatud suitsetamine tribüünidel, tualettides ja siseruumides, v.a. selleks spetsiaalselt ettenähtud ning vastavalt märgistatud kohtades.

8. Staadionil on igasuguste esemete loopimine keelatud.

9. Staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda.

10. Staadioni külastaja peab täitma staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid. 

KADRIORU STAADIONI KASUTAJA MEELESPEA 

1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja lepingute alusel ning üksikpääsme lunastamisel (kergejõustiku harjutusväljak).

2. Treeningu lõppedes korrasta treeningpaigad (kata hüppematid, puhasta liivakasti ääred, pane tõkked oma kohale jne).

3. Puhasta ja tagasta heitevahendid ning muu inventar lattu!

4. Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.

5. Naelkingade naelte pikkus tohib olla kuni 9mm, odaviskes ja kõrgushüppes kuni 12mm. Naelte maksimaalseks läbimõõduks tohib olla 4mm.

6. Ära sega oma tegevusega või tegevusetusega teisi treeningust osavõtjaid!

7. Säästa jooksuraja sisemist rada ja põhilisi tõuke- ja stardikohti!

8. Ära mine treeningupaikadesse üleriietes ja tänavajalatsites!

9. Ära lohista jalgpalliväravaid ja/või muud inventari mööda muru ja jooksurada!

10. Kui treeningu käigus saab kahjustada murukamar, vajuta vigastatud kohtades kamar uuesti kinni.

11. Hoia puhtust ja korda!

12. Täida administratsiooni esindajate ja/või areenimeistrite juhiseid ja korraldusi!
                
Kadrioru Staadion - Roheline aas 24, Tallinn   Telefon: 601 3564   E-post: staadion@kadriorustaadion.ee
BestIT OÜ