Kadrioru Staadion
 
otsi
Uudised
Treeningud eriolukorra ajal kuni 17. maini
lisatud: 10.05.2020

Eriolukorra tingimustes on staadioni kasutamine treeninguteks lubatud ainult Tallinna pearaha saavatele spordiklubidele ning Eesti koondise liikmetele (koostöös EKJLiga), piiratud osalejate arvuga gruppides ja eelnevalt kooskõlastatud graafiku alusel. Muuks tegevuseks on staadion vähemalt eriolukorra lõpuni suletud. Staadioni territooriumil parkimine on lubatud ainult ühele treenerile või treeninggrupi vastutavale isikule.

Täpsemad reeglid treeningute korraldamiseks Kadrioru staadionil eriolukorra tingimustes vahemikus 11.05.–18.05.2020:

 

Üldinfo

 1. Igale väljakut kasutavale grupile tuleb määrata vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud väljakul ja kelle kontaktandmed on staadioni administratsioonile teada.
 2. Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningul osalejaid ja lapsevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
 3. Staadioni territooriumile, sh väljakutele tohivad siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja sportlased.
 4. Tippsportlaste treeninguid koordineerib EKJLi vastutav isik.
 5. Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele.
 6. Et vältida segadusi ja inimeste kogunemist, on kohustuslik määrata igale 10-liikmelisele rühmale täpne treeningu ja kogunemise aeg ning koht.
 7. Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sh treener ning järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).
 8. Arvestades kahe meetri distantsi nõuet, peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Nõue kehtib ka siis, kui samal väljakul treenib kaks või enam gruppi.
 9. Üheaegselt tohib staadionil olla kuni 40 treeningust osavõtjat, sh treenerid.

 

Enne treeningule saabumist

 1. Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.
 2. Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).
 3. Vastutaval isikul (treeneril) on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.
 4. Tualettruumide kasutus on piiratud, arvesta sellega enne treeningule tulemist. Avatud on staadioni II korruse WC. Selle kasutamisel tuleb järgida 2+2 reeglit.
 5. Treeningule tuleb tulla treeningriietuses, sest staadioni siseruumid, sh riietusruumid on vähemalt eriolukorra lõpuni suletud.
 6. Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

 

Saabumine staadionile

 1. Iga grupi staadionile saabumine toimub vastavalt kinnitatud graafikule, grupi võtab staadioni väravas vastu vastutav isik (treener) ja see info peab olema osalejatele edastatud.
 2. Lapsevanem, kes toob lapse staadionile, peaks lahkuma treeningu ajaks staadioni territooriumilt, vältimaks lastevanemate grupilist kogunemist staadioni ümbruses treeningute ajal.
 3. Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkumiseks, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.
 4. Osalejad saabuvad treeningule vastavalt kinnitatud graafikule (mitte varem!) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.
 5. Staadioni territooriumil parkimine on lubatud ainult ühele treenerile või treeninggrupi vastutavale isikule.

 

Treening

 1. Treeningute läbiviimiseks peavad iga grupi kasutuses olevad väljaku osad olema vastutava isiku poolt eelnevalt teiste kasutajatega kokku lepitud ja osalejaid on sellest informeeritud.
 2. Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.
 3. Enne treeningu algust saab laost treeninguvahendid ainult treener või juhendaja, kasutades ühte või kahte abilist ja järgides 2+2 reeglit.
 4. Kasutada tuleb võimalusel ka isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.
 5. Treeningutel osalejatel on kohustuslik kasutada isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilindid jne).
 6. Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks pärast tegevusi staadioni territooriumile.

 

Treeningu lõpp

 1. Treeningu lõpus treeningvarustuse kokku korjamine ja lattu viimine on iga grupi vastutava isiku (treeneri) kohustus, kasutades treeninguvahendite tagastamisel ühte või kahte abilist ja järgides 2+2 reeglit.
 2. Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on vastutava isiku (treeneri) kohustus.
 3. Treeningul osalejate väljakult lahkumisel 2+2 reegli täitmise tagamine on vastutava isiku (treeneri) kohustus.
 4. Nõuded ja soovitused treeneritele
 5. Oluline on jälgida kätehügieeni: kasutada tuleb desinfitseerimisvahendit või võimalusel pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga. Käte desinfitseerimisvahend tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.

 

Treeningute ettevalmistamisel mõtle läbi:

 1. Mis vanuses ja tasemel on sportlased
 2. Mis on treeningu eesmärk
 3. Kui suur on konkreetne treeninggrupp tegevuste alguses
 4. Kuidas tagada tegevuste käigus 2+2 reegli täitmine
 5. Kindlad juhised tagamaks 2+2 reegli täitmine
 6. Sportlase liikumine ühest harjutusest teise

 

                
Kadrioru Staadion - Roheline aas 24, Tallinn   Telefon: 601 3564   E-post: staadion@kadriorustaadion.ee
BestIT OÜ